• Noua lege a Registrului Comerțului - probleme vechi și noi - 6 pct.
  La jumătate de an de aplicare a noii legi a registrului comerțului – o reglementare cu un important impact juridic și economic – vă invităm la o analiză consistentă a problematicilor sale, identificate de mediul academic, de practica judecătorească, precum și în practica registrului comerțului, cu accent preponderent pe aspectele practice, pentru provocarea de discuții și propunerea de posibile soluții.
  Vezi detalii

 • Iași: Conferința ”Dreptul afacerilor în dinamica inovării” – 10 pct.
  Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și „Catalizator – Asociația de Dezvoltare”, în parteneriat cu UNPIR – Filiala Iași, organizează Conferința ,,Dreptul afacerilor în dinamica inovării”.
  Vezi detalii

 • Seminar Online: „Spălarea banilor la confluența dintre dreptul penal și procedura insolvenței” – 4 pct.
  Lector: av. Antoniu Obancia, practician în insolvență, lector INPPI
  Vezi detalii

smbt, 3 iunie 2023

Presă

03:Dec

CUM A FOST: Conferința Regională de Insolvență - Iași

INPPI, în parteneriat cu INM, a organizat ”Conferința Regională de Insolvență Iași”, la finalul lunii noiembrie.

Conferința a fost găzduită de Universitatea A.I. Cuza și a fost deschisă de prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul Universității A.I.Cuza, Simona Miloș – președinte INPPI; Nicoleta Țăndăreanu, formator INM, Ioana Moisescu – președinte Filiala UNPIR Iași și lector. univ. dr.  Gavrilescu Cristina – avocat

”N-am îndoială asupra faptului că astăzi va fi o dezbatere foarte consistentă și spun asta pornind de la mai multe considerente, printre care și structura dvs. a participanților, profesioniști ai dreptului, practicieni, implicați în aplicarea normelor specifice”, a declarat Tudorel Toader, rectorul Universității A.I.Cuza.

 

”Salut prezența alături de noi a invitatului nostru special prof. univ. dr. Tudorel Toader, fost ministru al justiției, în poate, cel mai dificil mandat din istoria post-decembristă, și aș vrea să subliniez acest lucru. Spun ”dificil” pentru că mandatul său a venit într-o perioadă în care sancționarea practicilor abuzive ale anumitor instituții putea fi foarte ușor echivalată cu o poziție de frondă împotriva luptei anticorupție. Era practic o reticență generală de a face publice abuzurile, în contextul în care, în paralel, se ducea această luptă anticorupție, cu motive dealtfel întemeiate, dar cineva trebuia să facă publice și să sancționeze aceste derapaje.

Cu calmul său, cu înțelepciunea sa, dar cu curaj și cu fermitate, Dl. profesor a avut tăria să sancționeze aceste derapaje și să aducă, astfel, puterile statului în matca lor normală. Noi vă apreciem pentru asta Dle. profesor și sunt convinsă că generațiile următoare vor primi mesajul exact pe care ati dorit să îl transmiteți, chiar dacă în această perioadă conflictuală ați avut și opozanți. Sunt convinsă că istoria vă va pune în locul pe care îl meritați”, a spus Simona Miloș, președinte INPPI.

”Sunt așa de bucuroasă că suntem azi împreună și vă mărturisesc că am avut mari emoții că această întâlnire nu va avea loc. Însă cu sprijinul INPPI, Universul Juridic și cel al UNPIR am reușit! Vă mulțumesc că sunteți prezenți!”, a declarat Ioana Moisescu, președinte UNPIR Filiala Iași.

”Cu siguranță întâlnirea de azi va fi un câștig și vor fi fructificate rezultatele acestor dezbateri atât în practică cât și în studiile pe care le vom dezvolta pe baza concluziilor trase. De fapt acesta este și câștigul cel mai mare al acestor întâlniri. Este ocazia cea mai potrivită de a prelua întrebări, probleme venite din partea practicienilor, de a căuta răspunsuri, cei care ne ocupăm preponderent de cercetare”, a spus la rândul său lector. univ. dr. Cristina Gavrilescu.

Sesiunea de discursuri introductive a fost încheiată de dna. Nicoleta Țăndăreanu, formator INM: ”Pot să vă spun că această formă de pregătire comună este una foarte importantă. În primul rând ea este determinată de specificul procedurii de insolvență și de reglementare. Practicienii în insolvență, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, sunt organe care aplică procedura de insolvență alături de instanțele judecătorești și de judecătorii sindici. Deci o pregătire comună între magistrați și practicienii în insolvență izvorăște atât din lege cât și din necesitatea administrării eficiente a acestor proceduri”.

Secțiunea de prezentări

Ulterior discursurilor de deschidere a început prezentărilor de specialitate, împărțită în două paneluri. Prezentările din această secțiune, divizată în cele două paneluri, vor fi accesibile în secțiunea de seminarii a INPPI.

Jud. dr. Claudia Susanu – Curtea de Apel Iași, formator I.N.M.

Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței. Declarația de creanță. Aspecte teoretice și practice

”Am ales această temă pornind de la dispozițiile art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea Insolvenței, care vin să corijeze neajunsurile inserate în art. 7 alin. (3) teza a II-a din vechea reglementare, care asimila publicarea notificării colective cu notificarea individuală a creditorilor care nu fuseseră indicați de debitor în lista pe care acesta avea obligația să o depună.” - Claudia Susanu

Jud.  drd. Flavius Moțu – Tribunalul Specializat Cluj

Garanții atipice în cadrul procedurii de insolvență

”Mă voi îndepărta puțin de acest cadru foarte european, încercând să le aduc aminte tuturor că Legea Insolvenței are ca inspirație legea americană. Tema mea este oarecum de inspirație anglo-saxonă, mai puțin legată de contextul european, tocmai pentru a arăta ce se întâmplă când imporți o instituție dintr-un alt sistem de drept, dar nu o imporți cu totul și nu duci importul până la capăt, până la toate consecințele lui” - Flavius Moțu

Carmen Sanda – practician în insolvență, economist, formator I.N.P.P.I.

Testul investitorului privat

”Tema mi-a fost inspirată de apariția Ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, care pentru prima dată în nota de fundamentare - atunci când vorbește despre expertul independent, astfel cum este definit de ordonanță, adică despre expertul care trebuie să întocmească atât testul investitorului privat cât și planul de restructurare – se menționează că trebuie să te adresezi unui expert independent în vederea întocmirii planului de restructurare, citez: ”similar planului de reorganizare în cazul insolvenței”. Opinia mea (…) este că nu evaluatorul este cel mai în măsură specialist să efectueze această analiză, ci practicianul în insolvență, bineînțeles, cu o echipă multidisciplinară.” - Carmen Sanda

Nicoleta Țăndăreanu – formator I.N.M.

Executarea silită individuală în procedura de insolvență - aspecte practice rezultând din aplicarea dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 85/2014 astfel cum au fost modificate prin OUG 88/2018

”Am să vă prezint astăzi doar două chestiuni legate de dreptul creditorului curent de a începe executarea silită individuală conform art. 143 alin. (1) din Legea 85/2014 astfel cum a fost modificată prin OUG 88 și am să mă refer numai la a demonstra care este natura juridică a executării silite reglementată de acest text, pentru a rezolva o problemă practică, și anume competența de soluționare a litigiilor pentru o  asemenea executare” – și care aparține judecătorului sindic.  Nicoleta Țăndăreanu

Stan Tîrnoveanu – practician în insolvență, avocat, formator I.N.P.P.I.

Activitatea practicianului în insolvență între interpretarea sechestrului asigurator pentru acoperirea prejudiciului și executarea silită individuală pe contul unic al debitoarei

”Ce-mi propun eu astăzi este să vă împărtășesc din eforturile făcute de către dvs. practicienii în legătură cu aplicarea dispozițiilor legale. (…) Am zis noi în titlu Viața practicianului între așteptarea puterii de dezlegare a unor chestiuni de drept și executarea silită pe contul unic. Amândouă, într-o formă sau alta, fac, au făcut sau vor face obiectul unor hotărâri prealabile respectiv unor verificări cu privire la constituționalitatea prevederilor OUG 88. Ce frumoasă ar fi fost viața dacă aveam mai puține ordonanțe de urgență.” - Stan Tîrnoveanu

Prof. univ. dr. Augustin Fuerea – formator I.N.P.P.I. și av. dr. Andreea Deli Diaconescu – practician în insolvență, formator I.N.P.P.I.

Directiva privind restructurarea și insolvența - între așteptări, dezbateri și previziuni.

”Anul anterior făceam vorbire despre regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal. Tot atunci făceam vorbire despre lansarea unei propuneri privitoare la Directiva astăzi analizată. În timpul pe care îl avem la dispoziție, eu mi-am stabilit drept coordonate pe următoarele: să menționez câteva chestiuni de maximă actualitate, să stimulez reflexii pentru participanții astăzi aici prezenți” - Augustin Fuerea

”În mod cert printre opțiunile pe care le-a avut la început Directiva, pe lângă faptul că a avut o cu totul altă titulatură și anume Directiva privind a doua șansă, s-a încercat un grad de uniformizare la nivelul legislației din Statele Membre, dar s-a plecat din start de la o premisă cu totul practică, în sensul că nu se pot uniformiza anumite concepte…” - Andreea Deli-Diaconescu

Cristina Ienciu-Dragoș – practician în insolvență, avocat, formator I.N.P.P.I.

Provocări și soluții actuale în profesia de practician

”Sper să aduc în atenția dvs. câteva dintre problemele cu care pot să spun că ne-am confruntat anul acesta și pentru care nu-mi venea să cred că nu găsesc o soluție. Titlul este, într-adevăr, foarte larg, dar sper că vom reuși să abordăm câteva probleme cu care s-ar putea ca fiecare dintre voi să se fi confruntat”, a spus Cristina Ienciu-Dragoș în deschiderea unei prezentări în care a vorbit despre:

 • Posibilitatea cesionării calității de adjudecatar (drepturi și obligații) ca urmare a adjudecării bunurilor în cadrul unei licitații publice organizate în procedura insolvenței unei societăți
 • Distribuirea bunurilor în contul creanțelor (art. 175 alin. 3 din Legea 85/2014), inclusiv a creanței generate de onorariul lichidatorului judiciar
 • Valabilitatea ipotecilor descrise prin sintagma „toate creanțele prezente și viitoare”
 • Posibilitatea efectuării unor operațiuni extraordinare fără a fi necesară modificarea planului de reorganizare – modalitatea de aprobare și de propunere
 • Prorogarea votării asupra planului de reorganizare și modalitatea de calcul a cvorumului în acest caz

In Memoriam

Un moment special a avut loc în deschiderea conferinței, prin comemorarea profesorilor Ioan Turcu și Stanciu D. Cărpenaru, urmată de un moment de reculegere.

”Viața are și bune și rele. Noi trebuie să trăim momentele plăcute, dar să nu uităm despre momentele care au marcat trecutul nostru, profesional vorbind, al tuturor. Este o conferință de strictă specialitate, este un moment în care considerăm că se cuvine a evoca memoria profesorilor Ioan Turcu și Stanciu Cărpenaru. Cei pe care cu toții i-am studiat, chiar dacă nu suntem specialiști în domeniul de referință în care dânșii au creat și au clarificat reglementările și normele legale, dar credem că se cuvine a evoca memoria celor doi titani ai dreptului, cei care ne-au influențat destinele tuturor, chiar dacă apropiații îl țin minte pe profesorul Cărpenaru, la o vârstă respectabilă, cu o experiență pe care nimeni nu o pune la îndoială, cu o știință de carte care, dincolo de orice considerent aproape, venea prof. Cărpenaru la Ministerul Justiției și îmi spunea despre dreptul comercial, despre Codul Comercial, despre nevoile de clarificare, de codificare, reglementare a instituțiilor juridice specifice”, a spus Tudorel Toader.

”Este foarte greu să vorbim despre marii profesori care ne-au marcat destinele profesional. Despre profesorul Ioan Turcu pot să vă spun că a deschis realmente domeniul insolvenței într-o perioadă în care nu era nimic doctrinar, decât celebra carte verde pe care am evocat-o de câte ori am avut ocazia, celebra carte verde pe care o puteai găsi pe masa oricărui judecător sindic, pe masa oricărui avocat specializat în insolvență, și înainte de care nu era nimic. Era un arc peste timp. Înainte fuseseră lucrările înaintașilor noștri: Pașcanu, Fințescu, Toma Stelian… Dar după negura comunistă nu mai era nimic. A venit profesorul Turcu și a creat o nișă și a format generații întregi de juriști și pentru asta îi suntem recunoscători.

Profesorul Stanciu Cărpenaru a lăsat în urmă o operă prodigioasă dar și un vis nerealizat. Am să vă amintesc că la ultima întâlnire pe care am avut-o cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea UNPIR ne-a rugat să transmitem mai departe mesajul său de aducere la lumină a Codului Comercial și i-am promis, cu acea ocazie, că insolvența, deși este ultimul capitol al oricărui tratat de drept comercial, este cu sufletul și cu spiritul alături de acest proiect ambițios pe care sper din tot sufletul să îl putem aduce la lumină.

Le mulțumim dascălilor noștri pentru tot ceea ce au făcut pentru profesie, pentru tot devotamentul și dăruirea cu care au însuflețit, până în ultima clipă a vieții lor știința dreptului și vă invit la un moment de reculegere”, a spus Simona Miloș.

 

înapoi la partea de sus
×